פוליסת שימוש במוצרי התקרקעות

עמוד בטיחות שימוש במוצרי התקרקעות

חשוב!
לפני שימוש במוצרי התקרקעות המתחברים לארקת הבית, יש להתייעץ עם חשמלאי מוסמך. הנחיות בטיחות:

  1. לאחר התייעצות  על-ידי חשמלאי מוסמך, יש לוודא תקינות מלאה של החיבורים והכבלים לפני השימוש.

  1. יש להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות היצרן ולתקני הבטיחות המקובלים.

  1. במקרה של תקלה או חשש לבעיה כלשהי, יש להפסיק את השימוש מיידית ולהתייעץ עם חשמלאי.

  1. מומלץ להשתמש במתאם חשמלי אוניברסלי לחיבור הארקה עד לפיתוח פתרון מותאם לישראל.

היצרן ממליץ ומעודד התקרקעות טבעית ישירה עם האדמה, ככל שניתן, לצד השימוש המבוקר במוצרי ההתקרקעות.השימוש במוצרים אלה בכל הקשור לחיבור לארקת הבית הוא באחריות המשתמש בלבד. היצרן והחברה אינם אחראים לכל נזק או תקלה שעלולים להיגרם כתוצאה מחיבור או שימוש לא תקין.