תנאי שימוש

**תנאי שימוש**

**סעיף 1 - תנאים כלליים**

1.1. אנו שומרים על הזכות לסרב לשירות לכל אדם בכל עת ולכל סיבה.

1.2. אתה מסכים כי התכנים שלך (ללא כלול פרטי כרטיס אשראי) עשויים להיעבר ללא הצפנה ועשויים לכלול (א) העברות דרך רשתות שונות; ו- (ב) שינויים להתאמה והתאמה לדרישות טכניות של רשתות או מכשירים המחוברים. מידע על כרטיסי האשראי מוצפן תמיד במהלך ההעברה ברשתות.

1.3. אתה מסכים לא לשכפל, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור מחדש או לנצל כל חלק מהשירות, שימוש בשירות או גישה לשירות או לכל איש קשר באתר דרךו ניתן את השירות, ללא אישור כתוב מראש על ידינו.

1.4. הכותרות שבוצעו בהסכם זה נכללות לנוחיות בלבד ולא יגבילו או ישפיעו אחרת על התנאים אלה.

**סעיף 2 - דיוק, מלוא ונכונות של מידע**

2.1. אנו אינו אחראים אם המידע הנגיש באתר זה אינו מדויק, מלא או עדכני. החומר באתר זה מסופק למטרות מידע כלליות בלבד ולא ניתן להסתמך עליו או להשתמש בו כהוכחה היחידה או העיקרית לקבלת החלטות בלתי מתקבלות ללא עיון במקורות מקוריים, יותר מדי נכונים, מלאים יותר או עדכניים. כל הסתמכות על החומר באתר זה היא על אחריותך האישית.

2.2. האתר עשוי לכלול מידע היסטורי מסוים. מידע היסטורי, לחובה, אינו עדכני ומסופק למטרות עיון בלבד. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תוכן האתר בכל עת, אך אין לנו חובה לעדכן כל סוג שהוא של מידע באתר שלנו. אתה מסכים כי זו אחריותך לעקוב אחר השינויים באתר שלנו.

**סעיף 3 - שינויים בשירות ובמחירים**

3.1. מחירי המוצרים שלנו נכונים לשינוי בלי הודעה מראש.

3.2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק את השירות (או כל חלק או תוכן שלו) ב