News

התקרקעות

למה כדאי ללכת יחפים על אדמה? והאם אפשר להישאר מ...

?למה כדאי ללכת יחפים על אדמה ?והאם אפשר להישאר מחוברים לאדמה גם שהולכים לישון  ביוני 2018  gal drori, מאת - קרקוע, הארקה, חיבור לאדמה, התקרקעות – Grounding, Earthing.לכל השמות הללו אני אתייחס כאן באותו...

למה כדאי ללכת יחפים על אדמה? והאם אפשר להישאר מחוברים לאדמה גם שהולכים לישון?

?למה כדאי ללכת יחפים על אדמה ?והאם אפשר להישאר מחוברים לאדמה גם שהולכים לישון  ביוני 2018  gal drori, מאת - קרקוע, הארקה, חיבור לאדמה, התקרקעות – Grounding, Earthing.לכל השמות הללו אני אתייחס כאן באותו...